Bazyli Głowacki

Business Analyst | Analityk Biznesowo-Systemowy | Architekt procesów biznesowych